[ II Kongres Społeczny 2017 ]                         Kongres Społeczny ESK [25-27 listopada 2016]       STRONA ARCHIWALNA

Krzysztof Wołodźko

Dziennikarz, publicysta, felietonista

Krzysztof Wołodźko

Dziennikarz, publicysta, felietonista

Biografia:

Krzysztof Wołodźko, dziennikarz i publicysta „Nowego Obywatela”, felietonista „Gazety
Polskiej Codziennie”, felietonista Polskiego Radia 24, członek
krakowskiej spółdzielni „Ogniwo”, ekspert Narodowego Centrum Kultury w
Zespole ds. Polityki Lokalnej. Pisze m.in. do „Znaku”, „Ha!artu”,
„Frondy Lux”, „Pressji”, katolewicowego magazynu „Kontakt”; pisuje też
do tygodnika „W Sieci”; współpracuje z portalami lewicowo.pl i
Nowe Peryferie, a także miesięcznikiem internetowym Nowa Konfederacja.
Publikował również m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Życiu Duchowym”,
„Trybunie”. W kwestiach społeczno-gospodarczych odwołuje się do
tradycji przedwojennej Polskiej Partii Socjalistycznej.

Wszystkie sesje: Krzysztof Wołodźko

Raport ze stanu ducha: jaka forma polskości w XXI wieku

16:00 - 17:30
Centrum Historii Zajezdnia