[ II Kongres Społeczny 2017 ]                         Kongres Społeczny ESK [25-27 listopada 2016]       STRONA ARCHIWALNA

Krzysztof Wołodźko

Dziennikarz, publicysta, felietonista

Krzysztof Wołodźko

Dziennikarz, publicysta, felietonista

Biography

Krzysztof Wołodźko, dziennikarz i publicysta “Nowego Obywatela”, felietonista “Gazety
Polskiej Codziennie”, felietonista Polskiego Radia 24, członek
krakowskiej spółdzielni “Ogniwo”, ekspert Narodowego Centrum Kultury w
Zespole ds. Polityki Lokalnej. Pisze m.in. do “Znaku”, “Ha!artu”,
“Frondy Lux”, “Pressji”, katolewicowego magazynu “Kontakt”; pisuje też
do tygodnika “W Sieci”; współpracuje z portalami lewicowo.pl i
Nowe Peryferie, a także miesięcznikiem internetowym Nowa Konfederacja.
Publikował również m.in. w “Rzeczpospolitej”, “Życiu Duchowym”,
“Trybunie”. W kwestiach społeczno-gospodarczych odwołuje się do
tradycji przedwojennej Polskiej Partii Socjalistycznej.

All session by Krzysztof Wołodźko

Raport ze stanu ducha: jaka forma polskości w XXI wieku

16:00 - 17:30
Centrum Historii Zajezdnia