[ II Kongres Społeczny 2017 ]                         Kongres Społeczny ESK [25-27 listopada 2016]       STRONA ARCHIWALNA

Jacek Kopciński

Historyk literatury, dramatolog i krytyk teatralny

Jacek Kopciński

Historyk literatury, dramatolog i krytyk teatralny

Biography

Jacek Kopciński, historyk literatury, dramatolog i krytyk teatralny. Od 2006 roku redaktor naczelny miesięcznika “Teatr”. Profesor Instytutu Badań Literackich PAN, wykładowca Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W IBL PAN kieruje Ośrodkiem Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym.

Wydał między innymi: “Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego” (1997), “Którędy do wyjścia? Szkice i rozmowy teatralne” (2002), “Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta” (2008), monografię radiowej i teatralnej twórczości poety.

All session by Jacek Kopciński