[ II Kongres Społeczny 2017 ]                         Kongres Społeczny ESK [25-27 listopada 2016]       STRONA ARCHIWALNA

Attila Szalai

Dziennikarz, politolog

Attila Szalai

Dziennikarz, politolog

Biography

Attila Szalai (1950) – Dziennikarz-politolog (Uniwersytet Warszawski), tłumacz, pisarz, tłumacz literacki, były dyplomata. W latach 1972-1976 wizytator kolportażu regionalnego w Przedsiębiorstwie Dystrybucji Książki “Művelt Nép”. W latach 1976-1990 za sprawą małżeństwa mieszkał w Warszawie, pracował jako tłumacz, publikował w polskich czasopismach kulturalnych i – pod pseudonimami– w gazetach samizdatowych demokratycznej opozycji w Polsce i na Węgrzech W latach 1989-1990 współpracownik działu zagranicznego “Gazety Wyborczej”. W latach 1989-1991 warszawski korespondent, a następnie na Węgrzech członek kolegium redakcji pierwszego niezależnego dziennika o niekomunistycznym rodowodzie “Dátum”. W latach 1991-1993 zastępca kierownika działu zagranicznego, potem czołowy komentator polityczny redakcji konserwatywnego dziennika “Új Magyarország”. W okresie 1993-1995 radca prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Ambasadzie Węgier w Warszawie. Następnie szef działu zagranicznego, zastępca redaktora naczelnego, wreszcie redaktor naczelny dziennika “Új Magyarország”. Założyciel i naczelny redaktor dziennika konserwatywnego “Napi Magyarország”. W latach 1998-2001 radca prasowy i kulturalny w Ambasadzie Węgier w Warszawie. W latach 2001-2005 dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Od 2005 do 2009 starszy radca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, kierownik referatu mediów i prasy. W latach 2009-2013 radca prasowy i kulturalny, a następnie pierwszy radca (zastępca ambasadora) w Ambasadzie Węgier w Warszawie. W 2013 roku przeszedł na emeryturę. Obecnie jest ekspertem Instytutu Badań i Archiwum Transformacji Ustrojowej (RETÖRKI) w Budapeszcie. Żonaty, ma dwie dorosłe córki.

All session by Attila Szalai

Europa środkowa: wspólnota czy fantom?

12:00 - 13:30
Centrum Historii Zajezdnia