[ II Kongres Społeczny 2017 ]                         Kongres Społeczny ESK [25-27 listopada 2016]       STRONA ARCHIWALNA

Zbigniew Stawrowski

Instytut Myśli Józefa Tischnera
Dyrektor

Zbigniew Stawrowski

Instytut Myśli Józefa Tischnera
Dyrektor

Biografia:

Prof. Zbigniew Stawrowski (ur. 1958),  filozof polityki, pracuje w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest współzałożycielem i dyrektorem Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. Autor książek: Państwo i prawo w filozofii Hegla (1994),  Prawo naturalne a ład polityczny (2006), Niemoralna demokracja (2008), Solidarność znaczy więź (2010), Wokół idei wspólnoty (2013),  The Clash of Civilizations or Civil War (2013), Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej (2014).

Wszystkie sesje: Zbigniew Stawrowski

Czy istnieje cywilizacja chrześcijańska?

16:30 - 18:00
Centrum Historii Zajezdnia