[ II Kongres Społeczny 2017 ]                         Kongres Społeczny ESK [25-27 listopada 2016]       STRONA ARCHIWALNA

Wojciech Kucharski

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych

Wojciech Kucharski

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych

Biografia:

Wojciech Kucharski, historyk i archeolog, doktor nauk humanistycznych, zajmuje się historią średniowiecza i czasów najnowszych. Wykładowca w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zastępca dyrektora w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. Twórca i redaktor naczelny „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”.

Wszystkie sesje: Wojciech Kucharski