[ II Kongres Społeczny 2017 ]                         Kongres Społeczny ESK [25-27 listopada 2016]       STRONA ARCHIWALNA

Tomasz Rowiński

Historyk idei, publicysta, redaktor „Christianitas”

Tomasz Rowiński

Historyk idei, publicysta, redaktor „Christianitas”

Biografia:

Tomasz Rowiński (1981), historyk idei, publicysta, redaktor „Christianitas”. W przeszłości współpracował z pismem „Res Publica
Nowa”, pracował w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie i był sekretarzem redakcji kwartalnika „Fronda”. Autor książek
z wywiadami popularyzujących zagadnienia wiary i teologii, m. in. „Stworzenie czy ewolucja. Dylemat katolika” (z Michałem
Chaberkiem OP, 2013), „Czy Pan Jezus mógł się przeziębić. Rozmowy o człowieczeństwie Boga” (z Dariuszem Kowalczykiem
SJ, 2015), a także redaktor wyboru publicystyki „Spór o Rymkiewicza” (2012). Mąż i ojciec.

Wszystkie sesje: Tomasz Rowiński