[ II Kongres Społeczny 2017 ]                         Kongres Społeczny ESK [25-27 listopada 2016]       STRONA ARCHIWALNA

Marek Cichocki

Germanista, filozof, politolog

Marek Cichocki

Germanista, filozof, politolog

Biography

Germanista, filozof, politolog. Dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin
oraz redaktor naczelny periodyku „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”.

Były doradca Prezydenta RP ds. traktatu konstytucyjnego i przyszłości UE oraz sherpa ds. negocjowania Traktatu z Lizbony.

Wykładowca w Collegium Civitas w Warszawie oraz w College of Europe.

Współwydawca rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna. Autor książek „Ciągłość
i zmiana” Wydawnictwo Więź 1999, „Porwanie Europy” Ośrodek Myśli Politycznej 2004, „Władza i pamięć” Ośrodek Myśli Politycznej 2005, „Problemy politycznej jedności
w Europie” PISM 2012.

Specjalizuje się w tematyce niemieckiej, integracji europejskiej i historii idei politycznych.

All session by Marek Cichocki