[ II Kongres Społeczny 2017 ]                         Kongres Społeczny ESK [25-27 listopada 2016]       STRONA ARCHIWALNA

Jarosław Hrycak

Uniwersytet Katolicki we Lwowie
Szef katedry historii Ukrainy

Jarosław Hrycak

Uniwersytet Katolicki we Lwowie
Szef katedry historii Ukrainy

Biografia:

Jarosław Hrycak, ukraiński historyk, profesor i szef katedry historii Ukrainy na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie, były dyrektor Instytutu Badań Naukowych Uniwersytetu Lwowskiego i profesor wizytujący Central European University w Budapeszcie. Członek Komitetu Naukowego Collegium Artium w Warszawie. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Ukraina Moderna”.

Wszystkie sesje: Jarosław Hrycak