[ II Kongres Społeczny 2017 ]                         Kongres Społeczny ESK [25-27 listopada 2016]       STRONA ARCHIWALNA

Jan Holzer

Politolog, specjalista w zakresie teorii reżimów niedemokratycznych i hybrydowych

Jan Holzer

Politolog, specjalista w zakresie teorii reżimów niedemokratycznych i hybrydowych

Biografia:

Prof. Dr. hab. Jan Holzer, Ph.D. (1969) – Politolog, specjalista w zakresie teorii reżimów niedemokratycznych i hybrydowych, teorii demokratyzacji, polityki w Rosji, reżimów politycznych krajów postkomunistycznych i polityki współczesnej w Czechach.

Autor i współautor 9 książek, między innymi Challenges to Democracies in East Central Europe (s M. Maresem, Routledge 2015), oraz ponad 100 tekstów naukowych.

Wykładowca Wydziału Studiów Społecznych i pracownik Międzynarodowego Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Czechy).

E.MA Director dla Czech w Europejskim Inter-Uniwersytetskim Centru w Wenecji (Wlochy).

Redaktor naczelny on-line czasopisma Central European Political Studies (www.cepsr.com).

Wszystkie sesje: Jan Holzer

Europa środkowa: wspólnota czy fantom?

12:00 - 13:30
Centrum Historii Zajezdnia