[ II Kongres Społeczny 2017 ]                         Kongres Społeczny ESK [25-27 listopada 2016]       STRONA ARCHIWALNA

Csaba Kiss

Historyk

Csaba Kiss

Historyk

Biografia:

Csaba G. Kiss, historyk kultury i literatury, eseista. Profesor Uniwersytetu im. Lóránda Eötvösa w Budapeszcie. Do roku 2010 wykładowca w Katedrze Historii Kultury na Wydziale Humanistycznym, obecnie wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Hungarystyki. Wykładał jako visiting profesor w Humboldt Universität (Berlin), Sveučiliŝte u Zagrebu, Univerzita Konstantina Filozofa w Nitrze, Karlova Univerzita (Praha).

Zainteresowania naukowe: mity i symbole narodowe w kulturze Europy Środkowej, stosunki węgierskie-polskie i węgierskie-słowackie.

Jego najważniejszymi publikacjami są:

Hol vagy hazám ? Kelet-Közép-Európa nemzeti himnuszai / Gdzie jest ojczyzno moja ? Hymny narodowe Europy Środkowo-Wschodniej, Wyd. Nap (Budapeszt, 2011.);

Understanding Central Europe: Nations and Stereotypes, wyd. Nap Kiadó – „Sun” Publishing (Budapeszt, 2013.);

Dziennik polski 1980-1982, Wyd. WiS (Poznań, 2000.);

Lekcja Europy Środkowej: eseje i szkice, wyd. Miedzynarodowe Centrum Kulturu (Kraków, 2009.);

Powinowactwa wyszehradzkie: wspomnienia, szkice, eseje,  wyd. Studio Emka (Warszawa, 2016).

Był działaczem opozycji antykomunistycznej. W 1987 roku został współzałożycielem Węgierskiego Forum Demokratycznego. Członek Zarządu Związku Pisarzy Węgierskich, węgiersko-polskiej i węgiersko-słowackiej komisji historyków oraz Rady Naukowej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury (Kraków).

Wszystkie sesje: Csaba Kiss