[ II Kongres Społeczny 2017 ]                         Kongres Społeczny ESK [25-27 listopada 2016]       STRONA ARCHIWALNA

Andrzej Zoll

Prawnik

Andrzej Zoll

Prawnik

Biografia:

Andrzej Zoll (1942)  polski prawnik, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1991–1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993–1997 prezes Trybunału Konstytucyjnego, w latach 2000–2006 Rzecznik Praw Obywatelskich. Autor około 300 prac z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego, filozofii prawa. Doktor honoris causa uniwersytetów w Moguncji i Wilnie oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Wszystkie sesje: Andrzej Zoll

Kto nam porwał Europę?

10:00 - 11:30
Centrum Historii Zajezdnia