[ II Kongres Społeczny 2017 ]                         Kongres Społeczny ESK [25-27 listopada 2016]       STRONA ARCHIWALNA

DYSKUSJA WOKÓŁ NAJNOWSZEGO NUMERU ROCZNIKA „TEOLOGIA POLITYCZNA”

25 lis 2016
18:30-19:30
Centrum Historii Zajezdnia

DYSKUSJA WOKÓŁ NAJNOWSZEGO NUMERU ROCZNIKA „TEOLOGIA POLITYCZNA”

Moderator: Grzegorz Kowal

– „Teologia Polityczna”
– Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej z Wrocławia we Wrocławiu
Najnowszy numer „Teologii Politycznej” inspirowany jest rocznicą 1050-lecia chrztu Polski, a zarazem 1050-lecia Państwa Polskiego. Dlatego pokazujemy wciąż aktualne i formacyjne znaczenie decyzji podjętej przez Mieszka I dla kolejnych pokoleń Polaków. Uwypuklamy fundamentalną rolę Chrztu w procesie kształtowania się polskiej tożsamości na przestrzeni wieków.

Pokazujemy też, jak pamięć o Chrzcie była żywa wśród wielu pokoleń naszych Rodaków i wpływała na literaturę, politykę, społeczeństwo, a także na jednostkowe wybory Polaków.

W numerze znajdują się m.in. artykuły o Bolesławie Chrobrym, św. Wojciechu, bp. Wincentym Kadłubku, Zawiszy Czarnym, Stanisławie Orzechowskim, Piotrze Skardze, św. Andrzeju Boboli, św. Stanisławie Kostce, Stanisławie Staszicu, Adamie Mickiewiczu, Auguście Cieszkowskim, siostrze Faustynie, kard. Auguście Hlondzie, kard. Stefanie Wyszyńskim, ks. Jerzym Popiełuszce.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowe Centrum Kultury.