[ II Kongres Społeczny 2017 ]                         Kongres Społeczny ESK [25-27 listopada 2016]       STRONA ARCHIWALNA

DEBATA „PEGAZA“ (TVP Kultura): Artysta w państwie

debata "Pegaza" TVP Kultura

DEBATA „PEGAZA“ (TVP Kultura): Artysta w państwie

Moderator: Krzysztof Koehler

Uczestnicy debaty będą szukać odpowiedzi na pytania, jakie są obowiązki państwa wobec artystów, a jakie artystów wobec państwa czy też wobec własnej wspólnoty politycznej. Zastanowią się też, dlaczego polityka historyczna wywołuje tak dużo kontrowersji w środowiskach artystycznych. Dyskusja koncentrować się będzie wokół napięcia istniejącego między interesem państwa a wolnością sztuki.